Ton Stam Schagen

Afbeelding Betekenis
C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
C3 Eenrichtingsweg
C4 Eenrichtingsweg
C5 Inrijden toegestaan
C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C7 Gesloten voor vrachtauto's
C7a Gesloten voor autobussen
C7b Gesloten voor autobussen en vrachtauto's
C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
C11 Gesloten voor motorfietsen
C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen
C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
C16 Gesloten voor voetgangers
C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
C18 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
C19 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
C22a Gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
C22b Einde gesloten-verklaring voor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
C23-01 Spitsstrook open
C23-02 Spitsstrook vrijmaken
C23-03 Einde spitsstrook

Naar begin pagina...