Ton Stam Schagen

Afbeelding Betekenis
L1 Hoogte onderdoorgang
L2 Voetgangersoversteekplaats
L3a Tramhalte/bushalte
L3b Bushalte
L3c Tramhalte
L4 Voorsorteren
L5 Einde rijstrook
L6 Splitsing
L7 Aantal doorgaande rijstroken
L8 Doodlopende weg
L9 Vooraanduiding doodlopende weg
L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
L13 Model bord verkeerstunnel
L14 Vluchthaven
L15 Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat
L16 Noodtelefoon
L17 Brandblusapparaat
L18 Noodtelefoon en brandblusapparaat
L19 Dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand
L20 Uitwijkplaats rechts van de weg.
L21 Uitwijkplaats links van de weg.

Naar begin pagina...