Ton Stam Schagen

Afbeelding Betekenis
f1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
f2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
f3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
f4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
f5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
f6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
f7 Keerverbod
f8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
f9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen
f10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
f11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. Geldt ook voor heftrucks, graafmachines e.d. Verboden voor andere bestuurders.
f12 Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/h.
f13 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).
f14 Einde busbaan of -strook.
f15 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).
f16 Einde trambaan of -strook.
f17 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).
f18 Einde bus- en trambaan of -strook.
f19 Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend te behoeve van vrachtauto's en lijnbussen. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).
f20 Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's.
f21 Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's.
f22 Einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto's.

Naar begin pagina...