Ton Stam Schagen

Afbeelding Betekenis
E1 Parkeerverbod
E2 Verbod stil te staan
E3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
E4 Parkeergelegenheid
E5 Taxistandplaats
E6 Gehandicaptenparkeerplaats
E7 Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen
E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
E10 Parkeerschijfzone
E11 Einde parkeerschijfzone
E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

Naar begin pagina...