Ton Stam Schagen

Strepen op de weg


Nieuwe strepen helpen u op (de) weg

Op veel Nederlandse wegen komt u tegenwoordig nieuwe strepen tegen. Ze geven meer duidelijkheid hoe hard u mag rijden en of u mag inhalen. De nieuwe strepen zijn te beschouwen als geheugensteuntjes op de weg. Handig, want u heeft ze constant in beeld. Maar voor een juiste toepassing van de regels geldt nog steeds: de verkeersborden gaan vóór de strepen.


Borden gaan vóór strepen

Aan de strepen kunt u zien hoe hard u normaal gesproken mag rijden. Maar soms past een lagere snelheid beter bij de situatie. Zoals bij het naderen van een kruising, in een bocht of bij wegwerkzaamheden. Dan is vaak een lagere snelheid verplicht (bijvoorbeeld 70 of 50 km per uur), terwijl de strepen niet veranderen. Met verkeersborden wordt aangegeven hoe hard u ter plekke mag rijden. Ook voor inhalen geldt dat de verkeersborden vóór de strepen gaan. Bij onderbroken middenstrepen is inhalen toegestaan, maar soms is vanwege de veiligheid een plaatselijk inhaalverbod nodig. Dat wordt dan met verkeersborden duidelijk gemaakt.

Houd dus goed de verkeersborden in de gaten, want die blijven bepalend voor de maximum snelheid en het inhalen.


Strepen op wegen buiten de bebouwde kom

Dubbele witte middenstrepen met groen

Maximum snelheid?

Dit is een autoweg.
U mag 100 km/uur, behalve als verkeersborden een lagere snelheid aangeven.

Inhalen?
 • Doorgetrokken witte middenstrepen: inhalen is hier verboden.
 • Onderbroken witte middenstrepen: inhalen is hier toegestaan, behalve als verkeersborden het verbieden.
  Haal alleen in, wanneer het veilig kan.

Welk soort verkeer?

 • Auto's, vrachtwagens en motoren
 • Niet: landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsen en voetgangers

Dubbele witte middenstrepen zonder groen

Maximum snelheid?

U mag 80 km/uur, behalve als verkeersborden een lagere snelheid aangeven.

Inhalen?
 • Doorgetrokken witte middenstrepen: inhalen is hier verboden.
 • Onderbroken witte middenstrepen: inhalen is hier toegestaan, behalve als verkeersborden het verbieden. Haal alleen in, wanneer het veilig kan.

Welk soort verkeer?

 • Auto's, vrachtwagens en motoren
 • Soms: landbouwvoertuigen en brommobielen
 • Niet: bromfietsen, fietsen en voetgangers

Geen middenstrepen

Maximum snelheid?

 • Staat langs de weg het bord of , dan mag u 60 km/uur.
 • Staat langs de weg geen snelheidsbord of zone60bord, dan mag u 80 km/uur.

Inhalen?

Inhalen is hier toegestaan, behalve als verkeersborden het verbieden. Haal alleen in, wanneer het veilig kan.

Welk soort verkeer?

 • Auto's, vrachtwagens en motoren
 • Landbouwvoertuigen
 • Brommobielen, bromfietsen, fietsen en voetgangers

Naar begin pagina...